Đằng sau mỗi ly cà phê mà chúng ta đã và đang thưởng thức luôn có một câu chuyện riêng của nó. Cái hay của cà phê ở chỗ, nó có khả năng gắn kết mọi thứ lại với nhau, kể cả con người, rất rõ ràng và mạnh mẽ vô cùng.

Read More