Bất kỳ nghề nào cũng vậy, càng trải nghiệm, càng va chạm, thất bại thì tỉ lệ thành công và trưởng thành sẽ càng cao.Read More