Thay vì sử dụng các hạt cà phê ngon từ nhiều nơi trên thế giới, Fefe tin rằng Việt Nam cũng có thể là một nơi có loại cà phê chất lượng Read More